Examens drogist en assistent drogist

Officieel erkende examens die voldoen aan de vastgestelde eisen

De examens drogist en assistent drogist zijn samengesteld aan de hand van de eisen vanuit de Geneesmiddelenwet. Jaarlijks worden de examenvragen getoetst aan de actualiteit door de Examencommissie. Ter goedkeuring worden deze beoordeeld door de Raad van Toezicht.