Certificaten ISO9001 ISO27001 AVG2018 MinisterieVWS

Online examen

Sinds april 2020 nemen we de examens ook online af. Veilig, effectief en Coronaproof.

Meer weten

Vergroot je kans van slagen

Test je kennis voor het drogist en assistent drogist examen met een proefexamen.

Aanvragen

Vergroot je kans van slagen

Test je kennis voor het drogist en assistent drogist examen met een proefexamen.

Aanvragen

Drogisterijcollege

De specialist in het opstellen en afnemen van examens drogist en assistent-drogist.

Wij zijn het examenbureau dat de kandidaat centraal stelt en bijdraagt aan zijn of haar succes. Dat merk je aan alles. Aan onze deskundigheid. Onze benadering van het examen. Onze oefenexamens. En aan onze omgang met kandidaten. Wij helpen je graag op weg naar het diploma drogist of assistent-drogist!
Met onze vakdiploma’s assistent drogist en drogist beschik je gegarandeerd over de juiste kennis om klanten te informeren over zelfzorggeneesmiddelen.

Geneesmiddelenwet

De wettelijke eis voor UAD-geneesmiddelen

In artikel 62 van de Geneesmiddelenwet worden de volgende verplichtingen genoemd:

  • Het ter hand stellen (verkopen) van geneesmiddelen gebeurt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een drogist.
  • Wie een UAD-geneesmiddel koopt, moet informatie kunnen krijgen over de aard en het doel van het geneesmiddel en de te verwachten risico’s en gevolgen voor de gezondheid.
  • Uitsluitend een drogist of assistent-drogist mag de genoemde voorlichting geven.
  • In de verkopende winkel moeten voldoende drogisten aanwezig zijn om voorlichting te kunnen geven.

Stichting Drogisterijcollege

Erkend exameninstituut sinds 2010

Drogisterijcollege is een onafhankelijk exameninstituut, wettelijk erkend sinds 2010.

Raad van Toezicht

De volgende leden vormen de Raad van Toezicht van Stichting Drogisterijcollege

  • Dr. Frits Lekkerkerker
  • Drs. Joop Louman
  • Drs. Hans Hof

Over ons

Drogisterijcollege (DC) is ontstaan vanuit het opleidingsbedrijf E-Beat en sinds
1 maart 2010 wettelijk erkend (middels de publicatie in de Staatscourant: nr. GMT\MVG-2987287) als bevoegd examenbureau in het afnemen van examens drogist en assistent-drogist.

De normering voor het niveau van de examens is aangegeven in de wet.
Zo is het examen assistent- drogist op niveau MBO 2 en het examen Drogist op niveau MBO 3.

De examens zijn ontwikkeld op de wijze zoals deze voor de examenontwikkeling geldt en is geaccepteerd. De combinatie van de exameneisen en de uitvoering maken dat het behaalde diploma aan de vereiste kwaliteit voldoet.

Drogisterijcollege is ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd.

© 2010-2021 Stichting Drogisterijcollege
Dé specialist in het opstellen en afnemen van de examens Drogist en Assistent-Drogist.

© 2010-2021 Stichting Drogisterijcollege