Drogist / Assistent examen

Examens drogist en assistent-drogist.
Officiële examens die beantwoorden aan de
vastgestelde eisen.

De examens drogist en assistent-drogist zijn opgesteld aan de hand van landelijk vastgestelde eisen. Daarin is opgenomen welke kennis en vaardigheden getoetst moeten worden. De opleidingen drogist en assistent-drogist zijn daarop afgestemd en bereiden kandidaten voor op het examen dat wordt afgenomen door Drogisterijcollege.