Privacy policy

In deze verklaring informeren wij je hoe Drogisterijcollege B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens. Drogisterijcollege B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Drogisterijcollege B.V. verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van wettelijk erkende examens.

Het gaat om de gegevens waarmee jij examen doet, waarmee je je kunt legitimeren, waarmee je geregistreerd wordt in het register van geslaagden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatiebewijs en vervaldatum
 • Een uniek registratienummer behorend bij je diploma
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ten behoeve van het valideren van de juiste persoon, aan de hand van het geldige legitimatiebewijs, vragen wij voorafgaand aan het examen aan te geven met welk legitimatiebewijs je toegelaten wenst te worden tot je examen. Wij registreren daarvoor je type legitimatiebewijs en vervaldatum.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drogisterijcollege B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De registratie van het door jouw gekozen examen
 • Het verwerken en afhandelen van jouw betaling
 • Het vastleggen van jouw examenresultaat
 • Het verzenden van het examenresultaat en diploma (’s)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het register van geslaagden
 • Te valideren of een diploma en de rechtmatige bezitter overeenkomen
 • Drogisterijcollege B.V. verwerkt persoonsgegevens vanuit de wettelijke verplichting (AVG artikel 6 sub 1d) en verantwoording aan het ministerie van VWS, de IGZ/ IGJ.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drogisterijcollege B.V. bewaart ten behoeve van het doen van het examen je persoonsgegevens tot je het examen succesvol hebt afgerond. Zodra je het examen succesvol hebt afgerond, worden de voor het diploma relevante persoonsgegevens overgezet naar het register van geslaagden. De overige gegevens worden binnen zes maanden vernietigd.

Openbaar Register van Geslaagden

De gegevens die bewaard worden, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Niveau examen
 • Diploma – registratienummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Drogisterijcollege B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden die in onze opdracht jouw gegevens verwerken. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Drogisterijcollege B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden zijn:

 • Opleidingsbedrijven waar je de voorbereidende opleiding hebt gevolgd
 • Werkgever voor wie je in opdracht het examen doet
 • Stichting Drogisterijcollege

Cookies

Drogisterijcollege B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device (zoals computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg @ drogisterijcollege.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op jouw verzoek.

Drogisterijcollege B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drogisterijcollege B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg @ drogisterijcollege.nl

Drogisterijcollege B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Drogisterijcollege

Laapersveld 75

1213VB HILVERSUM

Tel: +31356211314

Mail: info @ drogisterijcollege.nl

Functionaris Gegevensbescherming van Drogisterijcollege B.V. is te bereiken via fg @ drogisterijcollege.nl