Iedere geslaagde (assistent-) drogist heeft een uniek registratienummer en wordt opgenomen in het Register van Geslaagden.

Het register kan geraadpleegd worden door de velden correct in te vullen. Let op dat de juiste achternaam wordt ingevuld. Indien iemand getrouwd is en onder de naam van de partner is geregistreerd, dan wordt deze naam gevonden in het register. Met het invullen van de geboortedatum dienen altijd twee cijfers bij dag en maand ingevuld te worden. Dus 1 januari 1970 wordt ingevuld als 01 01 1970.

Iedere geslaagde heeft een uniek registratienummer. Vanaf 2018 worden de registratienummers op de diploma’s gedrukt. Het register voldoet aan de privacywetgeving.