Over het Register van Geslaagden

Op grond van artikel 62 is een winkelbedrijf dat UAD-geneesmiddelen verkoopt, verplicht aan de volgende regels te voldoen:

  • Het ter hand stellen (verkopen) van geneesmiddelen gebeurt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een drogist
  • Degene die een UAD-geneesmiddel koopt moet informatie kunnen krijgen over de aard en het doel van het geneesmiddel, en de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor zijn gezondheid
  • De genoemde voorlichting mag uitsluitend door een drogist of assistent drogist worden gegeven
  • In het verkooppunt moeten voldoende drogisten en assistent-drogisten aanwezig zijn om de voorlichting te kunnen geven

Gediplomeerd assistent drogist of drogist

In het online Register van Geslaagden zijn alle personen opgenomen die geslaagd zijn voor het examen assistent drogist of drogist van Drogisterijcollege.

Het Register van Geslaagden

Bijschrijving in het Register van Geslaagden vindt plaats nadat de examencommissie de examenuitslag positief heeft beoordeeld. Het openbare gedeelte van Register van Geslaagden voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Werkgevers en overheidsinstanties kunnen zo controleren of je beschikt over een geldig diploma. Iedere uitgegeven diploma heeft een uniek registratienummer. Het diploma met registratienummer wordt uitgegeven aan een uniek persoon. De combinatie van persoon en registratienummer bepalen de geldigheid van een diploma.
Het Register van Geslaagden geeft alleen antwoord op de vraag of een persoon beschikt over de genoemde kennis en inzicht met betrekking tot assistent drogist of drogist. Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens worden niet verstrekt.

Raadplegen van het Register van Geslaagden

Wil je controleren of je in het Register bent opgenomen? Dat kun je hier zien.