Algemene voorwaarden

Het gebruik van de examen software en/of informatie betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden:

Onder informatie wordt in deze overeenkomst verstaan alle documenten (o.a. tekstdocumenten), examendocumenten, PDF – bestanden, HTML bestanden, databestanden, afbeeldingen, videobestanden, geluidsbestanden, animatie bestanden, vragenfiles, databasegegevens, url – verwijzingen, software.
Onder software wordt in deze overeenkomst verstaan bestanden met voor een computer uitvoerbare code.
De aan u verstrekte gegevens om in te loggen op de website www.drogisterijcollege.nl zijn persoonlijk aan u verstrekt. Deze staan op uw naam geregistreerd en mogen alleen door u gebruikt worden.

Akkoord
U verklaard hiermee akkoord te gaan met het feit dat u verantwoordelijk bent voor elk gebruik van deze software en/of informatie onder uw naam en wachtwoord.
Het gebruik van uw inloggegevens kan alleen door u persoonlijk en zolang aan de verplichtingen is voldaan.
Drogisterijcollege B.V. is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik of niet goed functioneren van het softwareproduct of foutieve informatie. Hieronder vallen o.a. eventuele schade door: het niet juist gebruiken van het software product; niet juist gebleken informatie; eventuele schade bij gebruik door derden; maar ook bij juist gebruik of schade naar aanleiding van advies verstrekt door Drogisterijcollege B.V.
Drogisterijcollege B.V. blijft te allen tijde eigenaar van het software product en alle informatie.

Auteursrechten
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het afnemen van examens, waarbij het nadrukkelijk verboden is de site te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een enkele computer. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Drogisterijcollege B.V. is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, noch openbaar maken middels het beschikbaar stellen van persoonlijke inloggegevens.
U mag de persoonlijke inloggegevens en het gebruiksrecht niet overdragen aan een ander of een derde partij.

Aangifte
Van misbruik wordt aangifte gedaan. Drogisterijcollege B.V. behoudt zich het recht voor om een gebruikersaccount te blokkeren, of een examen te blokkeren, of een examen nietig te verklaren bij vermoedelijk misbruik. Drogisterijcollege B.V. heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, waarbij de IP adressen geregistreerd worden. Drogisterijcollege is eigendom van Coöperatie Tincurrin Holding u.a. Knowledge Presenter is eigendom van Kookaburra Studios Pty Ltd.
Alle overige gebruikte merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

Uw toestemming
Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid welk is weergegeven in deze Privacyverklaring. Drogisterijcollege B.V. streeft ernaar de gegevens die u op deze site vermeldt, te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
Drogisterijcollege B.V. verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens ten behoeve van het examen – register. Drogisterijcollege B.V. gebruikt de ontvangen gegevens voor het leveren van een aangevraagde dienst of om de gewenste informatie te verstrekken over producten en diensten. Ten gevolge hiervan kan het zijn dat wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, SMS of brief. In het geval van promotieaanbiedingen kan het gaan om een bevestiging dat u voor de aanbieding in aanmerking komt of om het melden van administratieve zaken. Drogisterijcollege B.V. kan persoonlijke gegevens doorgeven aan de overheid of aan de controlerende instantie IGZ.

Cookies en controle
Drogisterijcollege B.V. gebruikt geen cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door de webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. Ook als u geen cookies ontvangt, kunt u de voorzieningen van onze website gewoon gebruiken.

Beveiling en openbaarmaking
Drogisterijcollege B.V. heeft beveiligingsmaatregelen ge�mplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Waar mogelijk werken we met coderingen en een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke eisen van de overheid behoudt Drogisterijcollege B.V. zich het recht voor om toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en deze openbaar te maken zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen bedienen en onze klanten en onszelf kunnen beschermen. Drogisterijcollege B.V. behoudt zich ook het recht voor om individuele identificatiegegevens door te geven aan andere partijen, mocht er sprake zijn van een klacht met betrekking tot uw gebruik van onze website of onze services ofwel indien Drogisterijcollege B.V. tot overdracht van persoonlijke gegevens verplicht is, op grond van de wet of op grond van een rechterlijk bevel.

Rechten
U hebt het recht om met de u verstrekte persoonlijke inloggegevens in te loggen, uw gegevens te openen, te wijzigen of bij te werken via de daarvoor bestemde koppeling naar uw account en het examen te maken.

Duur
Drogisterijcollege B.V. bewaart persoonlijke gegevens in het register van geslaagden.

Wijziging
Drogisterijcollege B.V. behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip eenzijdig te wijzigen.

Overige informatie
Deze site wordt beheerd door: Drogisterijcollege B.V.
Postbus 270;
1200 AG Hilversum;
Nederland
Geregistreerd: KVK Hilversum; nr 51303914
Desgewenst kunt u inzage verkrijgen omtrent de informatie die Drogisterijcollege B.V. over u bewaart. Voor deze dienst kan door Drogisterijcollege B.V. een vergoeding worden gevraagd.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren, bijwerken of verwijderen, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct- marketing doeleinden, stuur dan een bericht naar: Drogisterijcollege B.V.